På gården finns inga får längre, men den här sidan får vara kvar ett tag till.

Rasen gutefår är en ursprunglig svenskt lantras som funnits på Gotland i årtusenden. Fynd har gjorts som visar att dagens gutefår ser ungefär likadant ut som vikingatidens får. Både baggar och tackor har två välutvecklade, böjda, horn (vilka gör att många tror att det är getter). Ullens färg varierar i mest grå nyanser, men även svart och vitt kan förekomma.

Speciellt för gutefåren är att en del individer fäller sin ull själva på senvåren/försommaren. De kan gå runt och se ganska ovårdade ut - det kan släpa gammal ull efter dem, de kan vara fläckvis kala. Det är absolut ingenting de lider av, tvärtom tycker de nog att det är skönt att byta till sommarkläder. Men de som inte fäller själva måste - som alla andra får - klippas minst en gång om året.

Runt 1920 påbörjades en målinriktad avel med det gotländska lantrasfåret. Man eftersträvade hornlösa får med lockig jämngrå päls - får som idag kallas pälsfår/gotlandsfår. Men den aveln resulterade i att det på 1940-talet endast fanns ett drygt dussin kvar av de ursprungliga gutefåren. Som tur var fanns det några eldsjälar som startade ett bevarandearbete och 1977 bildades Föreningen Gutefåret.